berkAntique & Collectors Fair – Sarratt Village Hall, The Green, WD3 6AS

9.30am-4.00pm at: 

 

2017 Dates:

Sun 8th Jan | Sun 12th Feb | Sun 12th Mar | Sun 9th Apr | Sun 14th May | Sun 11th June | Sun 9th July | Sun 13th Aug | Sun 10th Sep | Sun 8th Oct | Sun 12th Nov | Sun 10th Dec